Skip to main content

Senang Hati Music Lounge 2: I Bid For Miss Broker's Heart- Part 1

Zeth was enjoying her tequila sunrise while in the middle of wedded couples. It was a birthday party of her friend Ann Janihim-Hotoki. Wala siyang pakialam kung nag-iisa siyang single sa mesa na iyon. Lahat ng nakapaligid sa kanya ay may katabing asawa. At dumalo siya doon para sa trabaho. Target niyang mapasama ang iba pang kaibigan ng asawa ni Ann sa mga magiging client niya. Ma. Suzette Macabontoc, often called Zeth ay isang registered broker ng Philippine Stock Exchange at empleyado ng MC Securities and Equities, Inc.

                “So gaano ka na katagal sa industry?” tanong ni Ryuji Candaza, ang isa sa may-ari ng sikat na Kofi Cups and Sweets.

                “Matagal-tagal ng rumarampa ang beauty ko sa PSE. Mga five years and still counting. In that long years, alam ko na ang ginagawa ko. And I’m sure, with me, your stock investments are in good beautiful hands. Hiroshi can testify for me.”

                “Yeah, of course.  Kaya ka nga namin pinakilala dito sa mga kuripot kong kaibigan para matuto silang mag-invest sa stocks with your help,” agad namang tugon ni Hiroshi Hotoki. Hiroshi, the unlucky lucky husband of her friend Ann who owned HBH Network was one of her long time clients.

                “Mr. Hotoki is just one. I have the accounts of Pontez Media, personal investments of Ferrer’s, and ZLCD of Castillo’s. Hindi nila natanggihan ang galing at ganda ko,” pabiro ngunit may halong conviction na hirit niya.


                “No wonder kaibigan mo sina Ann at Apple,” hirit ni Icee, pulis na pinsan ni Ryuji.

                “Bakit? Kasi pare-pareho kaming maganda?” tanong ni Ann.

                “At dahil ba pare-pareho kaming kaakit-akit, irresistible?” hirit pa ni Apple. “And genius?”

                “Hindi, mukhang pare-pareho kayong baliw,” hirit ni Sunset, isang kilalang pintor.

                They all laughed. Nakitawa na rin si Suzette kahit na hindi niya bet ang matawag na baliw. Sa ngalan ng trabaho sige na nga, baliw na rin ako ahihihihi! Ay ang chaka ng tawa ko.  

                “You’re under the management of MC. So how’s the life with Miguel Catacutan?” tanong ni Cholo Sandoval, the owner of Zeus-Apollo Academy.

                Batas militar, Nazi rules, Coup d’etat, and martial law in one. She faked a smile. “Oh working with Sir Miguel is well defined by his surname,” binuntutan niya iyon ng tawa na ikinatawa din ng mga kausap niya. “Ganon talaga. Dinadaan ko na lang sa ganda.” 

                “Well that one is unquestionable,” sabat ni Lee ang asawa ni Icee. “You’re pretty and smart.” And every guy agreed.

                O di ba? Ang ganda ko. Tiwala lang! Pasimpleng hinawi niya ang buhok. “Masyado naman kayo.  Alam ko talaga iyong ganda ko walang kapantay. Thank you so much for appreciating my beauty, men.” Natatawa na ang lahat. “Sayang lang taken na kayo lahat, wala ba kayong kapatid, kamag-anak, kapitbahay, kapit-barangay na kasing gugwapo nyo?”

                “Marami,” the girls said in chorus.

                “Nice. Bigyan nyo nga ako ng lima at magpapa-buffet ako,” patawa niya. “Marami pa namang nagsulputang buffet meal restaurant ngayon.”

                “Why Miss Zeth? Single and free ka ngayon?”  tanong ni Sunset.

                Tumango siya. “Unfortunately, yes. Wala tuloy makinabang sa beauty ko.”

                “Eh baka naman masyado kang career-oriented. You should go out for fun sometimes,” sambit ni Hiroshi.

                “Hindi naman. Nakakamatay lang talaga ang trabaho ko. Ikaw na ang maging alagad ni Sir Miguel—“ Her phone rang. Ay ano ba yan?! Istorbo sa pagdaldal ko! Ngumiti siya sa grupo. “Excuse me lang.” Sinilip niya ang cell phone at nakitang ang boss niyang Hitler ang tumatawag. Binalingan niya uli ang grupo at tumayo. “Wait lang guys. Tumatawag ang boss.”

                She walked going through the veranda. “Hello Sir, good evening.”

                “I’ve been calling you for the third time. Why are you not answering?” tirada agad ni Sir Miguel.

                “Sir, I’m in the middle of a birthday party. At saka alas-onse na po ng gabi.” Tapos na ang office hours adik!

                “Iyong mag-asawang Hapones na major client natin ay naipit sa traffic.”

                “Ha?” Sinipat niya ang relo. 11:45 ang flight ng client nila pabalik ng Japan.

                “Gumawa ka ng paraan para makaabot sila sa flight.”

                “Po? Anong gagawin ko?”

                “Bahala ka na. Kung dapat mong pigilan   ang eroplano sa paglipad gawin mo. And that’s my order.” He ended the call.

                Asar na asar siyang naglakad pabalik sa loob. “Pigilan ang eroplanong lumipad? Ano ba ako para mapigilan ang flight ng mga tempura na iyon? Hindi ako anak ng presidente!” gigil na gigil na sambit niya sa cell phone niya kahit alam niyang hindi na makakarating iyon sa boss niya.  Kung di ko lang mahal ang trabaho ko, napakulam na kita Sir Migs!—aray!”

                Isang nagmamadaling binata na papalabas ng function hall ng Neryz Ennael Hotel ang nakabangga niya nang siya naman ay papasok na sa venue ng party.  Nabitawan niya ang pouch bag na dala.

                “Naku sorry, Miss.”

                Nagkasabay sila ng binata sa pagpulot ng kanyang pouch bag. Ang ending tuloy, hawak niya ang pouch bag at hawak ng malambot na kamay ng binata ang kanyang kamay. Oh my virgin right hands! On cue napatingin siya sa binatang tila natigilan din.  And she was greeted by one of heck adorable handsome face owned by a known Karisma Band’s drummer— Hinaro Losin. Wala sa sariling napatitig siya dito habang slow motion na tumatayo with full poise sa pagpulot ng pouch bag. Hohemjii! She may not be a rock band fan but she knew the guy well.  Maliban sa isa itong celebrity icon, ito rin ang nagmamay-ari ng best investment consultancy firm sa bansa. He was staring at her too with so amusement.

                Inalalayan siya nitong makatayo ng ayos. “Sorry ha, saktan ka ba?”

                Ngiti lang at iling ang naisagot niya dahil para siyang nahihipnotismo ng mapang-akit nitong mga mata. Hep hep hep, nakalimutan mo na bang playboy daw iyang kaharap mo? Natauhan siyang bigla.  “O-okay lang. Sige I have to go.” She turned and went back to the table where her friends are enjoying with wines. Hindi na niya alam kung may naging reaction pa ba si Hinaro nang umalis siya.

                Ngunit bago pa siya makalapit ng husto ay nag-ring na naman ang phone niya. Miguel again. Alanganing ngumiti siya sa grupo na naman at sinagot ang tawag. “What now, Sir?”

                “Nakalimutan kong sabihin na kung mahal mo ang trabaho mo, siguraduhin mong makakahabol sina Mr. and Mrs. Kunichiro sa flight nila. If you failed, I don’t want your face on my office tomorrow.”

                Napahawak siya sa pouch bag niya ng mahigpit. “Pero—”

               Busy tone. Pinagbabaan na naman siya ng telepono. Naha-highblood na siya sa boss niya. “Guys, aalis na ako kasi… kailangan kong pumunta ng airport.”

                “May flight ka?” tanong ni Ann.

                “Wala. May pipigilan akong eroplano na dapat hindi makalipad hangga’t wala pa doon ang kliyente namin.”

                “Ha?”

                “Ganon talaga ang ganda ko. Pang-all around, hindi lang pang PSE pang-NAIA pa,” biro na lang  niya. Lumapit siya kay Ann at humalik sa pisngi nito. “Happy birthday ha. Kailangan ko na talagang umalis at baka mawalan akong trabaho.”

                “Sige, sayang naman. Malapit ng tumugtog ang Karisma Band e.”

                “Okay lang iyon, babawi na lang ako next time.”

                “Sige libre mo kami sa Senang Hati,” sabat ni Apple.

                Binelatan niya ito. “Bakit kita ililibre? Hindi naman ikaw ang may birthday.”

                “Kuripot. Sige na, parahin mo na ang eroplano. Good luck.”

                “Ewan ko sa’yo, Apple.”

                Nagpaalam na siya sa lahat at saka lumabas ng function hall. 


                SENANG HATI Music Lounge anniversary.  Hindi pa man nag-uumpisa ang live band performances sa loob ng lounge ay makapal na ang tao sa loob at nasa party mode na ang karamihan. Natural na scenario na iyon sa bar lalo na pag may occasion katulad ngayon.

                Hinaro was comfortably sitting on his swivel chair sa loob ng manager’s office ng Senang Hati Music Lounge. Limang taon na nang magsimula siya at ang kapatid niyang si Laina sa pag-takeover ng mga negosyo ng magulang. He managed the Losin Investment Consultancy while his sister managed Senang Hati branches. Minsan ay tinutulungan niya ito pag hindi siya masyadong kailangan sa office niya at pag wala siyang band rehearsals, mall tour, tv guestings at gigs. They gave their parents a wonderful break. Matapos ang takeover nila ay hinayaan nila ang mga magulang na mag-trip around the world na parang nasa honeymoon period lang. Umuuwi lamang ang mga magulang nila kapag may okasyon, tulad ngayon.

                 Matagal na nakatitig si Hinaro sa screen ng kanyang laptop na nakabukas sa websites ng Philippine Stock Exchange, World Stock Exchange at Forex trade. Pero wala sa trabaho ang utak niya. Lutang na lutang iyon habang paulit-ulit na naaalala niya ang babaeng nakabungguan niya kahapon sa birthday party ng asawa ng HBH Network owner. He smiled. Who’s that girl? Why do I keep on remembering her sweet smile, her expressive eyes, and her curve lips? And why the hell I felt something strange?  

                Woman was just part of the fun for Hinaro. Wala siyang serious relationship at wala siyang balak magkaroon. Though, hindi naman nawawala ang mga flings at dates niya. Para sa kanya his flings were enough. Walang pressure, walang responsibility, walang commitment. Sa madaling sabi, walang istorbo sa trabaho niya.  Walang mangungulit sa text at tawag na obligado siyang sagutin. Walang obligadong hatid-sundo scheme. Mag-dinner or coffee out lang siya kung trip niya at hindi requirement araw-araw. Walang gugulo sa privacy niya pag gusto niyang mapag-isa.

                Seeing how his band mate Hamiel changed after marriage to his another band mate Limien Rose proved Hinaro that marriage was not for him. Hindi niya kaya ang tindi ng commitment at obligations na nakikita niya sa dalawa. He’s not ready for it thus, he didn’t waste time looking for love.

                Ironic… dahil isa siya sa nagmamay-ari ng miraculous place where anyone can find their happiness— proven and tested dahil sa lugar na rin iyon nagkakilala ang kanyang mga magulang at ngayon ha halos thirty years ng kasal at still nagmamahalan ang kanyang mga magulang.

                “Lalim ng iniisip mo ah,” untag ni Laina.

                Na-distract siya panandalian. Binalingan niya si Laina na  nakasandal sa sofa at nakaharap sa mesa niya. Di niya alam kung gaano na ito katagal na pinapanood siyang tumitig sa kawalan.

                “May naalala lang ako.”

                “Babae?”

                “May naalala lang ako, babae agad?”

                “Babaero ka e.” Tumayo ito at nilapitan siya. “Kuya Hinaro, may nabuntis ka ba kaya malalim ang iniisip mo?”  

                “Siraulo ka. Wala akong ginagawang milagro, Laina kaya imposible iyang sinasabi mo.”

                His sister laughed. “Eh anong problema?”

                Tumayo na siya. “Wala. Magra-rounds muna ako sa labas bago mag-start ang program.” papalabas na siya ng office nang tawagin siya ng kapatid. Kunot-noo niyang binalingan ito.

                “Alam ko kuya, may nakita kang babae. Di mo siya makalimutan at di mo alam kung bakit.” Laina grinned. 

                “Don’t use your acquired ability to me, Laina.” He rolled his eyes and left out the office.

                Aside from businesses, they also inherited their father’s out of-this-world abilities.  Their Papa Earth was eccentric, psychic, paranormal, and all words with the same meaning. At silang dalawang magkapatid ay tila nabahaginan ng abilidad na iyon. Laina can read minds while he was clairvoyant.  I don’t want to believe that remembering that girl has meaning. I may just want her to be my flavor of the month.  

                On cue, meron siyang biglang na-vision. Nakita niya ang girl sa party na nakaupo sa bar counteri ng Senang Hati. Awtomatikong napalingon nga siya sa bar counter at nakita nga niya ang dalaga, kakwentuhan ng tatlong babae. Kilala niya ang dalawa sa mga iyon.


                “HAY NAKU,  ang ganda ko talaga. Pwede ka ng matulog ng mahimbing, Apple. Safe na ang stock investments mo at syempre dahil iyon sa umaaapaw na ganda ko,” hirit ni Zeth habang nasa bar counter sa loob ng Senang Hati. Kahit nasa bar na’t lahat, hindi niya iniwan ang trabaho. Armado ng kanyang laptop, naka-monitor pa rin siya sa website ng Philippine Stock Exchange at Forex para maging updated sa galaw ng stocks sa market. 

                Kasama niya sa maingay yet nakakaaliw na bar na iyon ang mga kaibigang sina Ann, Apple, Victoria. Absent si Victoria sa birthday party ni Ann kaya bumawi ito kahit nasa table sa di kalayuan lang ang mga future in laws nito. Nakatakda na kasi itong ikasal sa minalas na kapatid ni Apple. Tamang-tama pala ang timing nila dahil anniversary ng Senang Hati. Naabutan pa nila kanina ang pa-buffet ng may-ari ng bar. Nakalibre tuloy sila ng hapunan.

                “Iyang ganda mo na naman, nakakain ba iyan?” hirit ni Apple.

                “Hindi, nakamamatay iyan e,” hirit ni Victoria.

                “Tse, ang sama nyo talaga. Buti na lang maganda ako,” hirit din ni Zeth.

                “Oy, ako ang original kaganda-Ann dito,” banat naman ni Ann.

                “Maganda tayong apat, mas nga lang ako.” Di siya nagpatalo.

                “Sige manalig ka, Zeth,” pananabla ni Apple.

                 “Teka di ba sabi mo kahapon biglang kang umalis sa party ni Ann? Anong nangyari sa pagpara mo sa eroplano?” tanong ni Victoria.

                 “Siguro nag-sexy dance ka ano para matigilan ang captain?”

                “Ano ka ba Apple? Bago siya mag-sexy dance nag-heels muna siya ng 9 inches para makita siya ng captain,” hirit ni Ann.

                “Heh! Ang sasama nyo! Ang totoo niyan, dinaan ko lang sa poise at ganda. Iyon lang, napigilan ko ang flight,” hirit niya. “Magical di ba?”

                “Kasinungalingan!” korong hirit ng dalawa na ikinatawa nilang tatlo.

                “Ilabas ang katotohanan!” segunda pa ni Victoria. Itinaas nito ang bote ng SanMig, pero agad ding ibinaba nang makita nitong masama na ang tingin ng boyfriend nito sa di kalayuan.

                “Sinuswerte lang ang ganda ko kahapon. Delayed iyong mga flights dahil sa bad weather kaya nakahabol ang clients at nasalba ang trabaho ko,” litanya niya habang nilalaro sa palad niya ang treasured cell phone chain niyang mukhang buntot ng Persian cat.

                Zeth loved cats. Nakuha niya ang influence sa Hitler niyang boss na madalas ay may dalang alagang Persian at Siamese cats sa office. Madalas kasing sa kanya iniiwan ang mga pusa pag umaalis ng office ang boss niya for outdoor meetings. Iyong tatlo niyang alagang pusa sa bahay ay mga anak ng mga alagang pusa ng boss niya na ibinigay na sa kanya.

                “Lucky you,” sabi ni Ann.

                “Pancit canton!” hirit ni Victoria.

                “Beauty me!” apila niya.

                “Fafaness gusto mo?”  Apple grinned.

                Agad siyang nagpalinga-linga. “Nasaan? Anong height? Ilang packs ang abs?”  Natigilan siya nang makita niyang papalapit sa puwesto nila si Hinaro Losin. Hohemji!  

                Psimpleng bumulong si Apple sa kanya. “Para sa ginagawa mong stocks management ng pamilya ko, sayo na si Hinaro. Single yan, sampu ang condo at may six-pack abs. Ipapakilala kita.”

                Late na para mag-violent reaction dahil nakawayan na ni Apple ang binata.  Huling-huli ng mata niya ang tila slow motion na pag-curve ang lips nito to show off a “makalaglag lahat ng pwedeng malaglag” smile. Hohemjiiii again and again!  Walang duda kung bakit maraming babae ang nagkakadarapa dito. Marami ding social climbers na tinatarget itong maging jowa. Pero sa dami nila, wala namang napabalitang naging girlfriend nito. O baka lahat sila confidential girlfriend nito. Ay bad trip, turn off! Nangibabaw na naman sa isip niya ang pagiging babaero nito. Pero ang wafu niya talaga. Haaaayy.

                Nagkatinginan sila habang pinapakilala siya ni Apple dito.

                “Hinaro, this is my friend, Ma. Suzette Macabontoc,” simula ni Apple while emphasizing her prefix name, MARIA.

                Kelangang pagdiinan, Apple?

                Hinaro offered his hands to her.  “Oh, hi! I’m Hinaro Losin. I partially owned Senang Hati and maybe you knew already, I’m part of Karisma Band. You look familiar. Nasa party ka rin ni Ann di ba?”

                She faked a smile and accepted his soft hands without breaking an eye contact with him. Nanatiling magiliw na nakangiti lang sa kanya, still with his “makalaglag lahat ng pwedeng malaglag” smile. “ Ah, oo. Hi… nice meeting you.”

                Lumingon si Hinaro nang magsalita ang tatlong kaibigan niya.

                “Ah Hinaro, she’s an exemplary stock broker,” sambit ni Apple.

                “And a registered trader of Philippine Stock Exchange,” dagdag pa ni Victoria.

                “Wala siyang boyfriend at hanap niya yung mga kasing-abs mo…”

                Pinandilatan niya si Ann. 

                “… Este kasing dedicated niya sa trabaho tulad mo,” tumatawang hirit ni Ann.

                Hinaro just nodded then set back his lovely chinky eyes on hers. “I’m glad to meet you, Zeth.”

                Nagulat siya. “Paano  mo nalamang Zeth ang nickname ko?” May sa manghuhula ata ito. 

                Ngumuso ito sa kanya.

                Waaaah, kahahawak mo lang sa kamay ko kissing scene agad? Nagmamadali ka?  Napakunot ang noo niya.

                Nang makuha nitong hindi niya na-gets ang pag-pout ng lips nito ay inurong na nito ang nguso. “You have that necklace with your nick name. I just assumed. Tama naman ako di ba?”

                “Ah… yeah tama nga.” Anong nangyayari sa akin? Bakit ang tipid kong sumagot?  By looking at him, alam na niya ang dahilan. Mas masarap titigan ang binata kesa dumaldal. Naku hindi pwede ‘to! Hindi pwedeng hindi ako madaldal!

                “Are you guys staying for long?” tanong nito sa kanilang tatlo pero sa kanya lang nakatingin.

                “Ah...”

                “Siya, oo!” korong sagot nga mga kaibigan niya.

                Pasimpleng pinandilatan niya ang mga ito.

                “Ah… ako pauwi na, nagtext na si Hiroshi. Susunduin na daw niya ako,” sambit ni Ann.

                “Ako, hinihintay na ako ni Rover sa mesa namin dun oh,” palusot ni Apple sabay turo ng mesa kung nasaan naroon ang pamilya nito.

                “Ako din, kasama ko ang boyfriend ko na kapatid ni Bff Apple,” sagot din ni Victoria.

                Ah talagang iiwanan nyo akong mag-isa? Okay lang kayo?  Baka ma-rape ko siya!

                “I see,” sagot ni Hinaro. “Sweet Zeth, wag ka munang aalis ha. Our band has surprise. Nice meeting you again.”  Hinaro leaned down and gave a kiss on her cheeks. “See you around.”

                Hindi nakapalag si Zeth. Hohemjiiii, my virgin pisngi! Na-stroke siya, mga two seconds. Wala siyang nararamdaman kundi ang mabilis na kabog ng puso niya at ang init ng malambot na labi ni Hinaro na tila naka-mighty bond sa pisngi niya. At bago pa siya   makapag-react, nakatalikod na si Hinaro at ilang metro na ang layo sa kanya. Pumasok na ito sa backstage. 

                “Naka-score agad, Zeth! Chocolates ko ha,” hirit ni Apple.

                “Wagi! Pa-French fries ka naman dyan!” dagdag pa ni Ann.

                “Iyong donuts ko ha,” pahabol ni Victoria.

                “Tse! Di ba hinahanap na kayo ng mga asawa nyo? Shuuu! Magsilayas na kayo,” pabirong pagtataboy niya  sa mga ito.

                “Wala pa naman akong asawa, soon–to-be pa lang,” tugon ni Victoria. “Pero sige na nga bayeee! Iyong donuts ko.”

                “Sige ba-bye, Chocolates ko ha,” hirit pa talaga ni Apple.

                “At French fries ko,” sunod naman ni Ann.  

                “Tseeeeeee! Ibigay nyo muna ang carbonara ko!” Whenever they talked about food, di mawawala ang kanilang mga favorites.

                Tatawa-tawang iniwan siya ng mga kaibigan niya at saka lang niya nakalma ang sarili. Napahawak siya sa pisnging hinalikan ni Hinaro. Anak ng sampung kahon ng Ferrero! Hinalikan ba niya talaga ako? Lumingon siya sa stage. Abala na si Hinaro at ang banda nito sa pag-aayos ng instruments on stage.

                Nasa usapan na nilang magkakaibigan na pagpatak ng alas-nuebe, kailangang nag-iisa na si Zeth dahil tututok na siya sa pag-entertain ng mga clients niya via YM and Skype. Iyon ang dahilan na kahit naiisang lugar din sina Victoria at Apple ay hindi na niya kasama ang mga ito. Yes, nasa bar siya pero kailangan pa rin niyang magtrabaho. Ganon katindi ang bagwis ng amo niyang Hitler.

                Ilang minuto lang  ay nagsimula nang mag-perform ang Karisma Band habang siya ay nakatutok lang sa PSE at Forex at sa kabi-kabilang clients niya na naka-online.  Inaliw na lang niya ang sarili sa pag-inom paunti-unti ng mga cocktail drinks. Iyon ang dahilan kung bakit niya pinili ang bar counter para pwestuhan. Maya-maya pa’y nakatutok na siya sa laptop habang panaka-nakang sumisilip sa stage. Reshuffling and dedicating songs ang drama ng Karisma Band ngayon. Zeth find it nice but winning a bid on stock market was a lot nicer.

“Ay ano ba yan? Ang galing ko talagang broker. I’m so great, and pretty, and beautiful.  Oh well, one shot of tequila please, fafable bartender!” She shot her tequila and went back her attention to her laptop. Saglit na binalingan niya ang bartender. “Kamusta naman ang buhay Mr. fafable bartender?  Ako kasi napakasaya ko. I won the bid again. O di ba? Ang galing-galing ko na, ang ganda ko pa.”

Ngumiti lang ang bartender sa kanya. “Congrats Ma’am.”

“Salamat. Salamat. Ikaw gusto mong bumili ng share of stocks? Tutulungan kita. Libre na serbisyo ko para sa’yo—”

“Ako naman. I dedicate this song to the charming broker I met somewhere in the crowd. Nasaan ba yon? Oh there on the bar counter. This one is for you, sweet Zeth.”

Natigilan si Suzette sa kakadaldal at napunta sa stage ang attention niya. Nag-reshuffle na naman pala ulit ang banda and this time ang vocalist na ay ang hinahangang stock investor at investment consultant na kanina lang niya nakilala ng personal. Hohemjiiii. Hindi pa ito nakakanta pero napapa-hohemji na siya sa titig pa lang nito sa kanya.

“First day that I saw you I though you were beautiful. But I couldn’t talk to you, I watched you walk away. And it felt like I spent all of the second day. Trying to figure out what it was that I should have said. Third day, saw you again. Introduced by a friend. Said all the words I wanted to. On the day four five and six, I don’t what you did, but all I could think about was you…”

Hinaro focused his full attention to her, making her feel so special to be the woman he chose to dedicate a song on that particular night. Panandaliang nakalimutan  niya ang stock market,  maging ang buzz ng buzz na stock investors clients sa YM niya. All she can think about was him. Hohemjiii.  Kahit di niya alam kung anong title ng kanta wala siyang ibang reaction kundi… “Hohemjiii. It’s me already! I am beauty.”

“Thought I couldn’t want you more than I did before. But everyday I love you a little bit more. Find myself asking, what are you waiting for ‘coz everyday I love you a little bit more…”

“Ma’am, may pinapabigay po si Sir Hinaro,” pang-iistorbo ng bartender sa page-emote niyang mag-isa.

Isang stemmed rose ang iniabot ng bartender. May nakataling card with note. Napanganga siya sa nakasulat. It was a total alien language to her.

Manis anda tersenyumlah melengkapi saya. Aku seperti anda, Manis Zeth.  

Napakunot ang noo niya. Ano daw?  Panis ako? Orasyon ba ito? Ginagayuma mo ako, Fafa Hinaro?  On cue binalingan niya ang binata. He just sweetly smiled at her.

Alanganing ngumiti na lang siya. “Letse kahit orasyon pa iyon, wala akong paki. I will rape you too, Hinaro! I crush you so much! Hope you crush me too—ay kabayuuuu!”  

Nahinto ang pagmomonolog niya nang mag-ring ang phone niya. Di na kailangang hulaan kung sino ang tumawag.

“Sir, ang mga empleyadong maganda na nagtrabaho na ng 10 hours kanina tulad ko ay tulog na sa mga oras na ito. Tapos na po ang office hours. Alam nyo iyon, Sir?” asar na hirit niya dahil naistorbo nito ang pagnamnam niya sa panghaharana ni Hinaro. Sa kabila ng pagiging Hitler ng boss niya ay matapang siyang nakakapanagot dito. Ganon talaga ang maganda walang kinakatakutan.

“E bakit ikaw gising pa?”

Napangiwi siya. “Kasi Sir, maganda ako at nasa bar ako.”

“Nanganganak si Chloe. Pumunta ka dito sa bahay ngayon na.” He referred to his cat. The call ended which means wala siyang capital K, mag-refuse.

Another Hitler command! Kasama ba sa trabaho ko ang magpaanak ng pusa?  Wala naman iyon sa job description ko ah. Hindi na niya natapos ang dedicated sa kanyang kanta dahila kailangan na niyang umalis.  Binalingan niya uli si Hinaro. Sorry ha, need to go na, Fafa Hinaro!  

 She shut her laptop at nagmamadaling lumabas ng bar. Hindi niya napansing nalaglag mula sa cell phone niya ang tinuturing niyang lucky charm— ang cell phone chain na mukhang buntot ng Persian Cat.


PREVIOUS                                                      NEXT 

Comments

OMGGGGGGGG! Bakit kinikilig ako? BWAHAHAHHAHA! Please kapag may anak na yang si Hinaro, ang anak ko naman ang maging bida! Sarap siguro magkaroon ng asawang may mga ganyang kapangyarihan! BWAHAHAHHAHAHAHA! Oh! Kinilig ako at infairness, buong-buo ang namesung ko! Moreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
kiz said…
haha katuwa.. parang kulitan lang na nababasa ko sa news feed :)) nd ba kami susulpot ni Cielo baby d2? hehe.. next na pooooooo :D
Anonymous said…
manang mana sa tatay niya si HINARO mangkukulam din hehehe :D... next chapter na teh MELAI
Tokio Hotel said…
bwahhahahaaahahaha... umaaapaw ang beauty ko......wahhhhhhhhhhhhhhhhh kinikilig ako......walang wala sa totoo buhay... bwahhahahahaha istorbo talga sa buhay si boss.....kahit kailan
Tokio Hotel said…
di talga ako makaget overrrrrrrrrrrrrrr.. bwahhahahahhaahahhahahaahhaaahahahahaha kailangan talgang eemphasize ang buong name ko at si appletssssssssss pa... bwahahhahahahahhaha......chapter 1 pa lang pero naka iskor n bwahahahhha
Naiomi said…
Weeeeeeeeeeee! HONGGONDOGONDO! Kinlig agad ako. Sino ba 'yang boss ni Zette? napakademanding naman, nabansagan na tuloy na hitler! Hahahahaha! !st chapter palang boom na boom na! Hahaha! Next please!
Anonymous said…
ganda poh ng senang hati 2! when pp bah update nito?thank you poh!
Anonymous said…
ateh melai pano po ba buksan sa cp itong web site ninyo?????
Melai said…
same link lang anon, http://mgakwentonimelai.blogspot.com

Most Popular Posts

Kofi Cups and Sweets Series 2: Kissing Mr. King of Anything- Part 2

“Yes! Mahabaging langit, thank you!” bulalas ni Erika matapos niyang i-save ang ginagawang report. Alas-sais na ng umaga at wala pa siyang tulog. Pinagpuyatan niya ang reports na pinauwi sa kanya ni Cholo.
                “Anak, ang aga mo atang gumising, may himala?” bungad ng kanyang ama nang bumaba ito mula sa hagdan. Kagigising lang ng tatay niya.  Sa kusina kasi siya nag-work para hindi mamalayan ng kanyang ama na hindi siya natulog.
                “Anong maagang gumising? Hindi pa natutulog iyan,” sambit ni Nanay Cattie.
                Napapalatak ang kanyang ama. “Na naman? Aba umaabuso na iyang boss mo ah. Ilang araw ka ng ginagabi ng uwi, ginugutom ka na nga tapos may take home ka pang trabaho. Mag-resign ka na dyan, anak,” sambit nito sabay halik naman sa ulo niya pagkatapos ay hinalikan nito ang kanyang ina. Sweet indeed.  Kapag nakikita niya ang kanyang mga magulang na malambing sa isa’t isa, hindi niya maiwasang mag-wish na sana ay makatagpo rin siya ng true love kat…

Find Your Way To Me: Loving You In so Many Ways- Epilogue

Five years later…
                 Naalimpungatan si Yumi nang humampas sa kanyang pisngi ang malamig na hangin. She slowly opened her eyes and noticed that the window was slightly opened.  She sighed. Bumaling siya sa kabilang bahagi ng kama. No trace of Miguel was beside her. Another morning without Miguel. Napailing na lang siya. Doing the usual routine, she got herself up and went out of the room. Tahimik na tahimik ang Casa de Yumi.
                Matamang pinagmasdan ni Yumi ang kabuuan ng Casa.  Tulad nilang mag-asawa, napakarami na ring pinagdaanan ang bahay na iyon mula nang ipatayo iyon ng kanyang mga magulang hanggang sa maging property iyon ng ibang tao and lastly, naging property  ng asawa niya. Not to mention na sa Casa de Yumi nagsimula ang maituturing na love story nilang dalawa ni Miguel. 
                Bagama’t may mga nangyari din doon na hindi maganda, para kay Yumi ang bahay na iyon pa rin ang gusto niyang maging tahanan habambuhay. Pinaayos muli nila ang b…

Find Your Way To Me: After The Love Has Gone- Chapter One

“Kuya, para po!” agad na sambit ni Vel. Kung kelan naman kasi kailangan niyang magmadali eh saka naman hindi nakisama ang kotse niya. Napilitan tuloy siyang mag-jeep sa kabila ng marami niyang bitbit na tracing papers, blue prints at kung anu-ano pa. Pero ang siste, hindi siya narinig ni manong drayber kaya sumigaw na siya with feelings. “Kuya!!! Paraaaa!”
                Huminto ang jeep kasabay ng pagtingin sa kanya ng lahat ng kapwa pasahero. Eh ano? Kesa lumagpas pa ako ng mas malayo ano?  Deadma na sa reaksyon ng mga kapwa pasahero. Mala-donya siyang bumaba ng jeep sa tapat ng ZLCD Realty Corporation Building. Hindi siya pwedeng ma-late dahil iyon ang unang araw ng new boss nila sa opisina... at iyon din ang araw na malalaman niya kung may trabaho pa siya o magaalsa-balutan na siya at magsa-sayonara opisina.
                Naalala  na naman niya ang nangyari. Ang shungabels mo rin naman kasi talaga, Aveline! She had been working at ZLCD Realty Corporation for six years. Nagsimula…