Skip to main content

Love Story By Glass Wall - Chapter Five
“Hawaii, at last!”

                “Tuwang-tuwa ka naman!” buska ni Leanne kay Zyren. Kararating lang nila ng Hawaii. Natatawa siya habang pinagmamasdan ang fiancé. Parang batang excited umuwi ang asta nito.

                “Aba, syempre. I’m finally home! And your two-piece moment is getting near.” Binuntutan pa nito ng tawa ang sinabi.

                Napangiwi siya. Kung pwede sanang i-skip ang pagsusuot ng two-piece e ginawa na niya. A deal is a deal at dahil natalo siya sa cooking contest nila, wala siyang kawala. Bumagyo sana bukas! “Adik!”

                Naglalakad na sila papasok sa restaurant na pagmamay-ari rin ng pamilya ni Zyren kung saan nila imi-meet ang magulang nito. Sobrang excited daw ang pamilya nito na makilala siya. At siya, excited din ngunit higit na kinakabahan.  Pagkarating kasi nila sa condo nito ay nag-ayos lang sila, nagpalit ng damit, at tumuloy na sa lunch meeting with the family na iyon dahil maya’t maya na ang pagtawag ng ina nito.

                 Pagpasok nila ng restaurant ay agad niyang namukhan ang ina ni Zyren sa may dulong bahagi ng restaurant.

                “Zerino, anak!” Kumaway ang nanay nito sa kanila.

                Napangiwi si Zyren. Pigil na pigil naman si Leanne na mapatawa. Hindi siya sanay na may tumatawag kay Zyren ng Zerino.  And hearing that one was quite epic.


                Zyren held her hand sabay baling sa kanya. “Ano nakakatawa?”

                “Wala naman, Zerino,” sagot niya sabay tawa. He gave her a doubt look. Tinapik niya ang balikat nito. “Ang cute mo talaga, Zerino.” Umuna na siya ng lakad dito.

                “Don’t tell me you’re thinking—”

                “Of calling you Zerino beybs? Why not? Cute naman, Zerino beybs!”

                “Oh Lord!” He sighed. She laughed.

                Yakap ang agad na isinalubong ng ina nito sa kanila. “Na-miss kita anak. Buti naman umuwi ka na. Sawa na ako sa tatay mo e.”

                “Ako din po, na-miss kayo.” Zyren kissed his mom on cheeks then hugged her.  Pasimple bumitaw siya sa pagkakahawak nito sa kamay niya para bigyan ito ng moment kasama ang magulang. Matapos, yakapain ang ina ay yumakap din ito sa ama nito.  What’s up Dad?”

                “Just fine. I bought a new yacht. Wanna see that?”

                “Sure, Dad.”

                Mataman lang siyang nanood. In snap, bigla niyang na-miss ang mga magulang at makukulit na kapatid. Tatawag nga ako sa amin mamaya. Suddenly, she felt a little dizzy. First time niyang magbyahe ng halos siyam na oras sa eroplano.Alam na niya ang ibig sabihin ng jet lag at wala siyang balak maging ka-close yon.

                Bagama’t hindi masyadong maganda ang pakiramdam niya, hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang maging epic fail ang pagharap niya sa magulang ni Zyren bilang mapapangasawa nito.

                Matapos ang kamustahan ng pamilya ay binalingan siya ni Zyren. With love overflowing her heart, he lovingly held her hand and formally introduced her to his parents.

                “Mama, Daddy, this is Leanne, fiancée ko po.”

                “Good afternoon po,” nakangiting bati niya sa mga ito. They were both smiling at her. Well at least, that’s a good sign na aprub siya sa magulang ng mapapangasawa.

Binalingan siya nito.   “Meet the parents. My mom Chona and my dad Sammy.”

“Nice to see you again, Leanne.” Mama Chona embraced her. “At bago ko makalimutan, salamat sa pag-aalaga dito sa nag-iisa kong anak.”

“Ako nga po ang alagang-alaga ng anak nyo e,”   tugon niya.

“Never thought na sweet pala itong anak namin. Give daddy a hug sweet lady,” sabat ng ama nito.  She moved to hug  Daddy Sammy. First time niyang makita ang ama nito at sa palagay niya, cool dad ito. “Welcome to the family, Leanne.”

“Salamat po.”

Matapos ang meet and greet ay naupo na sila. Magkatabi sila ni Zyren at nasa tapat nila ang mga magulang nito. The foods were served too. Binalingan niya si Zyren. Usual na inaasikaso niya ito tuwing kakain sila.

“Anong gusto mo?” Itinuro niya ang mga pagkain.

“Ikaw.”

Napatawa siya kasabay ng pagtawa din ng mama nito. “Pagkain, hindi ako kasali!” giit niya. Itinuro nito ang gusto nito at magiliw naman niyang inilagay ang mga iyon sa sariling plato at saka siya kumuha ng sa kanya. Napahinto siya nang mahagip ng mata niya ang buttered shrimp. Gusto niyang tikman pero bawal sa kanya.

“Bawal sa’yo iyang tinitingnan mo,” sita ni Zyren.

“Alam  ko. Tinitingnan lang naman.” Binelatan niya ito. He pinched her nose.

“Allergic ka sa shrimp, hija?” tanonng ni daddy Sammy.

“She’s having some rashes and asthma attacks whenever she eats shrimp,” Zyren said.

“I just second the motion.” They all laughed.

“Alam ko na kung bakit nagkagusto sa’yo ang anak ko. You’re not just beautiful, you’re funny and sweet,” komento ng ama nito.

“Not to mention Dad, she’s awesomely intelligent, hardworking and…” makahulugang nginitian siya ni Zyren. His loving eyes were telling her his version of I love you. “Of course, lovely.”

“Very lovely, I guess,” sabat ng nanay nito.

“Very very lovely,” Zyren repeated.

Napangiti na lang siya.   “Oh not really. I’m just cute,” patawa niya.  They all laughed Again.

Nagsimula na silang kumain at kasabay noon ang masarap na kwentuhan with his parents.

“Once I thought Zerino was just kidding when he told us that he’s getting married soon before he left. Paano ba naman, wala kaming nakikitang girlfriend niya dito. Wala rin kaming nabalitaang dine-date nito. Tapos biglang nagsabi ng, ‘Dad, I’m getting married so be ready.’ Hindi ko sineryoso until he called me and told me that his proposal to you turned successful. And I was like, ‘yeah my son is getting married’ and it’s for real.”

 “E nanggulat naman po talaga itong si Zyren. Bigla na lang po siyang sumulpot sa Neryz Ennael. At wala pong intro, walang prologue, propose agad.”

“Oh, kung alam nyo lang, kabadong-kabado ako noong mag-propose ako kay Leanne. Nag-practice pa ako. But when I saw, Leanne, tumakbo palayo lahat ng napagpraktisan ko. I run out of words sa sobrang emotions.” Nagkatinginan sila ni Zyren. “But it’s all worth it.”

She just smiled when she felt that strange heartbeat again. She’s really in love head over heels. Kahit sila na, madalas pa rin siyang kinakabahan at madalas pa ring sumusulpot ang strange current na iyon sa sistema niya. She got used to it.

“So, kelan ang kasal? Maybe we should start the preparation. Saan ba ang kasal? Kailan ko makikilala ang balae ko?” excited na tanong ni Mama Chona.

“Hon, don’t be too excited,” sansala ni Daddy Sammy pagkatapos ay binalingan sila. “Hindi naman siguro kayo nagmamadali.”

“Hindi naman po,” korong sagot nila.

“Pero nagsisimula na po kami sa preparations. The wedding will be next year. Doon po kami papakasal sa Philippines, Ma and we’ll settledown there,” paliwanag ni Zyren.

“O kita mo, Sammy. Nagpe-prepare na. We should meet Leanne’s parents as soon as possible. Mamanhikan na tayo,” sambit ni Mama Chona. Binalingan sila nito. “Kung sumabay na kaya kami sa pagbalik nyo sa Pilipinas para matulungan ko kayo sa preparation?”

Tumango na lang si Leanne.

“Sure, Ma. That will be a great idea.” Binalingan siya ni Zyren. “Mamamanhikan na kami pag-uwi natin, beybs!” Kahit kaharap ang magulang ay di ito nahiyang halikan siya sa pisngi.

“Babanggitin ko na rin kina Nanay iyan pag tumawag ako para makapaghanda rin sila—” Natigilan siya nang biglang tila nagbago ang expression ni Zyren. He looked worried when he touched her cheeks. “Bakit?”

“Namumutla ka. Okay ka lang ba?”

“Nahihilo lang ako ng konti. Jet lag perhaps but I’m fine.”

He moved even closer to her and embrace her  back to give her support. “No you’re not.”

“Maybe we should finish the meal and call it a day. Para makauwi na rin kayo at makapagpahinga,” sabat ni Mama Chona.


ZYREN gave Leanne a kiss in a forehead. Pinagmasdan niya ito habang tulog na tulog ito. Halata dito ang pagod sa naging byahe nila.  Sanay na siyang magbyahe pero ito, first time nitong magbyahe ng ganon kalayo. Nasa Hawaii na sila. Masaya siyang naging maayos ang lahat ngayon. Tanggap ng pamilya nila in both sides ang plano nilang magpakasal. In fact, his parents were excited. But some things were bothering him.

He gently touched his cheeks while watching her sleeping. Matanggap mo pa kaya ako pag nalaman mo ang tungkol sa kanya? Bigla siyang nakaramdam ng takot at pag-aalala. Paano kung hindi maunawaan ni Leanne ang sitwasyon niya? The worst thing he ever thought was losing her. Ayaw niyang isiping baka ganon ang mangyari kung sakaling matuklasan na ni Leanne ang lihim niya.

Napailing siya. Hindi siya dapat nag-iisip ng kung anu-ano.  Nang masiguradong okay na si Leanne ay lumabas siya ng silid at hinayaan na lamang itong makapahinga ng ayos.  He went to his room. Humiga siya sa kama at tumitig sa kisame. That’s the usual thing he does whenever his complicated situation took over his senses.

He lifted his phone and dialed a number. After three rings, a woman answered from the other line. “I’m home,” he said.

“Good. Can you come over here in my house?”

 “I will visit you in next few days. Not now.”

“Tired from long travel? How’s your trip?” tanong ng babae.

“It’s fine.   Long trip but worth it. How are you?”

“I’m doing good Zyren, don’t worry about me.”

“I will always worry. The baby?”

“He’s still in my tummy and busy in his own world inside me,” she laughed sweetly. And Zyren sighed quietly.

 “Your due is getting near. So I hope you stop doing some stressful things okay?” paalala niya dito.

“I said, don’t worry about me. I’m behaving as much as I have to. You’re more agitated. I should be the one taking the worries alone.”

“We agreed that you’ll never be alone. Gonna be here for you.”

“Yeah, and I owe you one dear.”

“Jennie…”

“Hmmm?”

“I’m with my fiancée.”

“Congratulations. Is she nice? Does she love you more than I do?”

“Both yes.”

“Then that’s good.  You and my baby will both be in good hands.” 

A moment of silence took place. Five months pregnant na si Jennie. Few months more, a baby boy was about to come that will change his life. Konting buwan na lang…konting panahon na lang din ang natitira sa kanya para ipagtapat kay Leanne ang tungkol kay Jennie.

“I have to rest now, Jennie.”

“Sure, thanks for the call. Uuwi ako ng Pilipinas. Magkita na lang tayo don.”

“Ha? You’re leaving?”

“Yes next week. Gusto kong doon manganak.”

“Okay. Take care and keep me updated.”

“Yes, dear I will. Pahinga ka na.”

He ended the call and sighed deeply. Masama nga siguro din sa kanya ang mapagod. Kung anu-ano ang naiisip niya. Kaya bago pa siya malunod sa pag-aalala at takot, nagpasya siyang magpahinga na rin muna.


NAPAPANGIWI si Leanne habang pinagmamasdan ang kanyang reflection sa harap ng bongga sa laking salamin sa banyo. Araw na ng pagtupad sa dare. Bahagi ng work niya bilang representative ng Neryz Ennael ang malaman ang pasikot-sikot ng mga negosyo ng ZLCD. Gagamitin niya ang lahat ng makakalap na data para business proposal na ginagawa. Tapos na nila ang hotel and restaurant tours. Ngayon naman ay beach resorts ang iniikutan nila. Wala na talaga siyang kawala. Ngayon ay napagkasunduan nilang magtu-two piece na siya.

Pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. She has the figure, the skin, and the nerve to wear bikini. Pero hindi siya sanay. Naiilang siyang makita ang sarili na halos puro skin na lang ang nakikita at selected parts lang  ang covered. And to make the pressure heavier, maglalakad-lakad siya sa beach kasama si Zyren na ganon ang suot niya.

“Kung sabihin ko na lang kaya kay Zyren na may LBM ako?” bulong niya sa sarili. Napailing siya. Parang ayaw na niyang lumabas ng banyo.

“Leanne beybs!” Zyren teasingly called her. “Ang tagal mo naman diyan. Don’t keep me waiting!”

“Tse! Maghintay ka’t nagdadasal pa ako,” hirit niya.

She heard him laughed. Napangiti siya. Those sweet laughs are like music to her ears. Fine. I’m just doing this for my future husband. Humarap uli siya sa salamin. Ngayon, hindi na siya napapangiwi. With confidence na niyang pinagmasdan ang sarili. “I’m doing this because I love you, Zyren beybs,” she whispered with conviction.

“Come on, beybs. Two piece lang yan. ‘Lika na, dali.”

“Oo na, lalabas na ako. Excited ka masyado. Nahahalata ang pagkamanyak mo,” natatawang buska niya habang inaayos ang kanyang buhok. Naglagay na rin siya ng sunblock.

“Oy hindi ako manyak. I’m just getting my privilege of being your handsome adorable fiancé,”  sagot nito sabay tawa.

“Purihin ba ang sarili?”

“Whatever, lalabas ka ba o ako ang papasok diyan?”

She opened the door. Pero hindi agad siya lumabas. Ulo lang niya ang isinilip para makita ito. Zyren was wearing a beach shorts and polo. Kasalukuyan itong nakatalikod sa kanya at tila may binabasa sa study table.

“Oy Zyren, madaya ka. Bakit ako, konti lang hubad na tapos ikaw nakapolo pa? Wala kang pakisama sa girlfriend mong maganda!” buska niya.

 He turned to her with a playful smile. Napanganga siya. Nakabukas ang polong suot nito at ang ang nag-hello lang naman sa kanya ay ang well-formed abs nito. Grabe, ulam itong fiancé ko. Nasaan ang kanin?!  Agad niyang tinikom ang bibig bago pa siya mahalata nito. Umiwas din siya ng tingin pero pasimpling sumisilip. Eeeeee! Can’t help it! Pero useless din ata ang pasimple niya dahil ngiting-ngiti na sa kanya si Zyren. Alam nitong na-hook siya.

“Are you saying something, beybs?” He winked.

Ang yabang talaga ng isang ito! With his nice yummy body, talagang may ipagyayabang nga naman itong si Zyren. He really improved since college. Noon ay payatot ito sa paningin niya kaya nga niya ito tinatawag na tipaklong. Pero ngayon, mahahanay si Zyren sa mga model at artistang pam-buffet fiesta ang ganda ng built ng katawan.

 “Yabang mo rin ano?“ Pinagmasdan niya ito.  “Hmm, I think it will be better if you will take that polo off!” She grinned. Yeahm beybeh, show me your bodeh! Yeh!

“No problem.” Agad nitong balewalang inalis ang polong suot. Walang palag-palag, sunod agad.

At nagbunyi ang kanyang mata. I love you abs este Zyren!  

“So?” sansala nito.

“Better.”

“Your turn. Labas ka na.”

Nginitian niya muna si Zyren. Iyong nagpapaawa at nagpapacute na ngiti. “Beybs…”

“What?”

“Pwede bang magpakita lang ako sa’yo na nakaganito tapos patungan ko ng sando at shorts?”

“Hmmm…” He motioned as if he was thinking. “No!” Binelatan siya nito. He offered his hands to her. “Come out. Let me worship your beauty.”

She laughed. “Kung makabola ‘to wagas!” She accepted his hands. Lumabas na rin siya ng banyo. Revealing herself in a nice pair of venetian red two piece bikini. 

She found astonishment in his eyes as he looked over her.  That earned her confidence. He pulled her nearer and embraced her waist. “You are really a worth it surprise.”

“Hindi ako sanay sa ganito, pakiramdam ko nga hubad ako. At dahil mahal kita, gusto kitang maging masaya, at natalo ako sa dare game natin, ginawa ko.”

He smiled and kissed her forehead. “Thank you, beybs.” Then he moved down to her nose. “You don’t have to feel uneasy. You’re gorgeous.”

“Thank you, Mr. Bolero.”

He kissed on her ears and whispered. “You are wonderful.” His kisses went down her neck. “And lovely.”And kissed her neck again. “And sweet.” Then he moved to grab her nape and kissed her on lips. The magic came again. The thrilling sensation that flows in her system and the familiar rhythmic beat of her heart invaded her as his kisses went deeper. Pagmahahal, walang kapantay na pagmamahal ang tanging nararamdaman niya sa mga halik nito. At hindi siya manhid para hindi maramdaman kung anong gusto nitong mangyari. Pero bago pa siya malunod sa pagmamahal ay siya na ang bumitaw sa sweet kisses nito.

Nagtatakang tinitigan siya ni Zyren. Sa unang pagkakataon ay siya ang unang huminto. “Beybs…” nagtatanong ang mga mata nito, asking all versions of why. Hindi na nito kailangang sabihin pa iyon. His expressive eyes were telling his feelings.

Ikinulong niya ang pisngi nito sa kanyang mga kamay. “I love you so much, Zyren. Kaya lang…” she paused. She’s having a hard time of picking the right words to say, careful enough not to hurt his feelings.

He smiled. “You’re not yet ready?”  She nodded. He gave her a quick kiss on lips. “It’s okay, beybs.”

“Ah, hintayin na lang natin beybs iyong araw na kasal na tayo. I’ll promise, I’ll do good. Just give me time to be ready.”

“No problem. I know it will be worth it to wait.”

Kumalas siya sa pagkakayakap nito at eksaheradang may halong pagpapatawang  nag-pose sa kama. “For the mean time, worship my goddess beauty, my overly seductive sexy body and—” napahinto siya sa pagbibiro nang ibato nito sa kanya ang polo nito sabay tawa. “Panira ka sa punch line ko.”

“Naisip ko lang, I shouldn’t kiss you like that again. Inaanay ang utak mo.”

“Heh!” She winced. “Ang sama mo talaga! Di ba ikaw na nga ang nagsabi na I’m gorgeous.” She did a funny sexy pose that made him laughed. “I’m wonderful.” Another funny sexy pose. “I’m lovely.” And another funny sexy pose. “And I’m sweet! Rawrr!” She did her final funny sexy kpop inspired pose.

Sapo na nito ang abs err tiyan sa katatawa. “Para kang si Sailormoon!”

“Kung ganon, mamahalin kita, sa ngalan ng buwan!” She uttered while doing funny moves like Sailormoon. Then she moved closer to him again. “Hindi ko pa kaya ang daring roles sa buhay mo, Zyren beybs. But I can make you laugh, I can be sweet, I can do anything to make you happy. I may not be the perfect girl you will ever wish for but I can be the right one.”

He gave her a quick kiss on her nose. “You are not just the right one. You’re the best for my heart.” He held her hands and put it on his left chest. “The laughs, the funny moments, the sweet kisses and the heartbeats that you can feel right now are all because of you. I love you so much, Leanne beybs.”

“I love you so much, too.” Then once again they shared kisses.

“I think we better go out in the beach.”

Yumakap siya dito ng may halong taking advantage at lambing. “Zyren, mag-shorts na ako please!”

“Alright sige. Hindi din naman magandang pangitain—aray!” Hinampas niya ito sa balikat. Tumawa lang ito.

“Anong pinagsasabi mo? Kanina lang sabi mo maganda at sexy ako and everything!” reklamo niya sabay bitaw dito. Pumunta siya sa cabinet at naghanap ng shorts.

“Sinabi ko ‘yon?” he innocently uttered. Halatang nang-aasar lang.

“Oo kaya! Pangit mo!” Isinuot niya ang shorts na nakita.

“Ikaw naman, binola lang kita kanina, naniwala ka naman—aray!”  Binato siya nito ng nahagip na sarong.

“Sige mang-asar ka pa, ipapasuot ko iyang pink na sarong sa’yo e.”

He laughed. Tinapon nito ang sarong sa kama at kinuha nito ang polo. Lumapit ito at ipinasuot sa kanya ang polo. Now she’s wearing his polo, a bikini top and maong shorts. Then he looked at her once again with contentment.  “My polo looks good on you.”

She felt flattered. Tamang wag na ngang magsuot ng sarong. Wearing his polo seemed like telling the world that she’s his and he’s hers. That was really something intimate and sweet. “So, dahil bagay sa akin ang polo mo, I turned more gorgeous, more wonderful, sexier and sweeter?”

“Hmmm, no. You look macho!” natatawang hirit nito.  “Tara na pare, ma-chicks na tayo!” sambit nito sabay akbay sa kanya. Then they walked out of their rented room.

“Isa ka talagang siraulong tipaklong ano?” buska niya.

“I don’t mind.” He lovingly gazed at her. “As long as my sweet babaeng amazona is here beside me, I don’t mind if I lose my sanity.” At bumanat na naman ito.

“Hah! Kahit ma-mental insti ka pa mapunta, sasamahan kita.”

“That’s my sweet amazona girl. Macho na, sexy pa—aray!” Hinampas niya ito sa balikat. “Nakakailan ka na, mapula na balikat ko o,” paawa effect nito.

“Patingin nga.” Namumula na nga ang balikat nito. Grabe, ang bigat nga siguro ng kamay ko. “Di bale, kiss ko na lang yan para gumaling.” She kissed on his shoulder. “Ayan okay na!”

“Masakit pa rin,” ungot nito.

She kissed again.

“Eto masakit din!” Itinuro nito ang labi sabay nguso.

“Talaga?” She grinned. “Akin na’t saktan pa natin!”  Inihilamos niya ang kamay sa nguso nito. “Quota ka na kanina pa, abusado!”

He laughed. “Love you, beybs!”

“Love you Zerino beybs!”

“Yuck!”PREVIOUS                                                          NEXT 

Comments

Naiomi said…
Nakakakilig na nakakatawa sila! Hahahaha. :D Pero... pero ano yung kay jennie? :o :o :o Exciting. Next na pleasseeeee :)
Rika said…
weeeeeeeeeee~~ nakakakiligggggggggg~! grabehh kinilig ang bones ate balunbalunan ko XD ahahahha XD ayan naaaaaaaa~! nandito na si THIRD PARTYYYY~! ahahaah hinihintay ko tologo etoooooooo~! XD next~!
Anonymous said…
waaah sana finale na agad hehehehnabbitin ako ai hehehehe sana sana sana i hope and i pray that you and i someday charot sana tlga lhat ng chapter ipost n hehehehe sana lng nmn hehehe
Anonymous said…
mukhang komplikado to ah, may baby na involve, mas masakit tanggapin to kesa girl na mismo. Wawa naman Leanne beybs..
kiz said…
hmmnnn.. ayan na ang conflict.. makapagdala na ng tissue sa susunod. hekz.pero kilig pa din, lakas tama tlga ng dalawa. hahaha. NEXT!!
Ericka said…
ayii!!! nakakakilig naman ang mag beybs! hahaha :D hmm anu kaya yung 2ngkol kay Jennie?? ahhh!! nakaka excite!! next na!!! nakakabiteenn!! hahaha :) :)
foobarph said…
sabi na eh! hirap kasi kapag natalo sa pustahan, yan tuloy, napasabak. ^^ :p

Most Popular Posts

Kofi Cups and Sweets Series 2: Kissing Mr. King of Anything- Part 2

“Yes! Mahabaging langit, thank you!” bulalas ni Erika matapos niyang i-save ang ginagawang report. Alas-sais na ng umaga at wala pa siyang tulog. Pinagpuyatan niya ang reports na pinauwi sa kanya ni Cholo.
                “Anak, ang aga mo atang gumising, may himala?” bungad ng kanyang ama nang bumaba ito mula sa hagdan. Kagigising lang ng tatay niya.  Sa kusina kasi siya nag-work para hindi mamalayan ng kanyang ama na hindi siya natulog.
                “Anong maagang gumising? Hindi pa natutulog iyan,” sambit ni Nanay Cattie.
                Napapalatak ang kanyang ama. “Na naman? Aba umaabuso na iyang boss mo ah. Ilang araw ka ng ginagabi ng uwi, ginugutom ka na nga tapos may take home ka pang trabaho. Mag-resign ka na dyan, anak,” sambit nito sabay halik naman sa ulo niya pagkatapos ay hinalikan nito ang kanyang ina. Sweet indeed.  Kapag nakikita niya ang kanyang mga magulang na malambing sa isa’t isa, hindi niya maiwasang mag-wish na sana ay makatagpo rin siya ng true love kat…

Find Your Way To Me: After The Love Has Gone- Chapter One

“Kuya, para po!” agad na sambit ni Vel. Kung kelan naman kasi kailangan niyang magmadali eh saka naman hindi nakisama ang kotse niya. Napilitan tuloy siyang mag-jeep sa kabila ng marami niyang bitbit na tracing papers, blue prints at kung anu-ano pa. Pero ang siste, hindi siya narinig ni manong drayber kaya sumigaw na siya with feelings. “Kuya!!! Paraaaa!”
                Huminto ang jeep kasabay ng pagtingin sa kanya ng lahat ng kapwa pasahero. Eh ano? Kesa lumagpas pa ako ng mas malayo ano?  Deadma na sa reaksyon ng mga kapwa pasahero. Mala-donya siyang bumaba ng jeep sa tapat ng ZLCD Realty Corporation Building. Hindi siya pwedeng ma-late dahil iyon ang unang araw ng new boss nila sa opisina... at iyon din ang araw na malalaman niya kung may trabaho pa siya o magaalsa-balutan na siya at magsa-sayonara opisina.
                Naalala  na naman niya ang nangyari. Ang shungabels mo rin naman kasi talaga, Aveline! She had been working at ZLCD Realty Corporation for six years. Nagsimula…

Senang Hati Music Lounge 2: Fall or Nothing- Part 1

Agang-aga ay mainit ang ulo ni Dana. Ito na naman ang araw na kinabubwisitan niya. Iyong tipong agang-aga ang sasalubong sa kanya ay mga bonggang bagay na may kinalaman sa pag-ibig… katulad ng scenario sa harap niya ngayon. Ang pinsan niyang si Limien at ang asawa nitong business partner din niya na si Hamiel ay abala sa paglalambingan sa loob pa mismo ng opisina niya.  May-ari sila ng isang veterinary clinic kung saan siya at si Hamiel ang mga doctor na gumagamot sa mga hayop na may sakit. Kumpleto sa equipments ang clinic nila kaya marami silang suking clients. Nagtitinda din sila ng mga gamot, vitamins, pagkain, at lahat ng needs ng isang pet owner para maalagaan ang kanilang pets.
Aside from being part of the famous Karisma Band, Dana and the rest of the gang are doing the things they wanted to do as ordinary person. In her case, abala siya sa pagiging doctor ng mga hayop.           “Hamham ko, gusto mo ba ng kape? Pagtitimpla kita?” lambing ni Limien sa asawa.
                …