Skip to main content

An Answered Prayer- Chapter Six
Pagkababa niya ng jeep sa Calamba Crossing ay kailangan pa niyang maglakad para makarating sa sakayan papuntang Caliraya. Madilim ang kalsadang dinaraanan niya. Wala kasing power supply sa naturang lugar  nang mga oras na iyon. At ewan niya kung bakit pero wala rin siyang makitang naglalakad maliban sa kanya.

            Tulad ng parati niyang ginagawa, kinausap na lang niya ang sarili para maiwasang ma-praning.

            “Scary naman ito! Ang dilim-dilim. Bakit kasi ngayon pa nawalan ng kuryente dito? Gutom na ako. Kasalanan mo ito Florenz. How I wish may isang bombilyang magliligtas sa akin ngayon. Oh, Florenz, where are you now? Teka parang kanta iyon ah. Nagpapakipot lang ako, bakit hindi mo na ako sinundan!”

            Natigilan siya sa pagmo-monolog nang may ilang lalaking di kanais-nais ang hitsura ang biglang umaligid sa kanya. Binalot ng takot ang puso niya.  Diyos ko po! Binilisan niya ang lakad pero maagap pa ring nakasunod sa kanya ang limang lalaki. Narinig pa niya ang usapan ng mga ito.

            “Maganda siya pare, tiba-tiba tayo!”


            “Sexy pa.” Sumipol pa ang isa sa  mga ito.

            “Ang kinis.”

            “Tiba-tiba talaga.”

            “Ako ang una ha.”

            Dumoble ang takot na nararamdaman niya kaya tumakbo na siya. Pero hindi na siya nakalayo dahil sinunggaban na siya ng isang lalaki at awtomatikong tinangkang halikan siya. Nagpumiglas siya at tumili sa abot ng kanyang makakaya.

            “Wag ka ng pumalag miss, aaliwin mo lang naman kami.”

            “Maawa po kayo sa akin.” Napaiyak na siya sa sobrang takot habang nagpupumiglas na makawala pero na-corner na siya ng mga lalaki. “Holdapin n’yo na lang po ako. Wag n’yo na po akong saktan.”

            Pero sa halip na maawa ay nagtawanan pa ang mga ito.

“Hindi namin kailangan ng pera, Miss. Aliw ang kailangan namin.”

Napapikit na lang siya habang nagdarasal na sana eh maligtas pa siya sa kapahamakan. Until may isang sumuntok sa lalaking nakahawak sa kanya. Nakawala siya at hindi na siya nag-aksaya ng oras. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makapagtago siya sa isang sulok. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang impit na umiiyak. Maya-maya pa ay napakiramdaman niyang nagtakbuhan na palayo ang mga lalaking muntik ng gumahasa sa kanya. Takot na takot siya. Nanginginig na ang buong katawan niya sa takot. Hanggang sa bumuhos pa ang malakas na ulan. Nawalan siya ng lakas na umalis pa sa lugar na iyon sa takot na baka andyan lang sa paligid ang mga lalaking iyon.

“Miss, miss nasaan ka?”

Hindi pa rin siya nagtangkang magmulat ng mata. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at ikinulong doon ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman niyang may tao sa harapan niya. Napaigtad siya. “Maawa po kayo sa akin, wag n’yo po akong saktan.”

“Setty?”

Napatunghay siya nang narinig ang pamilyar na boses na iyon.

Awtomatikong ikinulong siya ni Florenz sa braso nito. Bumigay ang nanghihina na niyang katawan dito habang napahagulhol siya ng iyak sa sobrang takot.

“Shhh. Tahan na. You’re safe now. And you will always be safe with me.”


TULALA pa rin siya nang dalhin siya ni Florenz sa bahay nito sa Calamba. Sa tabi ng restaurant lang pala nakatira ang mga ito. Tumanggi itong ihatid siya sa Caliraya dahil sa kondisyon niya at sa sobrang lakas ng ulan. Sinalubong sila ng ina nito.

“Ay susmaryosep! Florenz anak, anong nangyari sa inyo?”

“Ay! Setty ganda! Waket ganyan ang hitsura mo?” bulalas ni Chandy.

“Kuya, anong ginawa mo kay Ate Setty?” singit ni Dhey.

Basang-basa na sila. Nakaagapay sa nanghihina niyang katawan ang mga braso ni Florenz habang iginiya siya nito papasok sa loob ng bahay. Doon ay naabutan nila sina Chandy at Dhey na nanonood ng tv.

“Mahabang  istorya. Asikasuhin muna natin siya. Kailangan niyang makapagpalit ng damit bago siya tuluyang magkasakit,” sabi ni Florenz. Bumaling ito sa mga kapatid. “Pahiramin n’yo siya ng damit.” Agad namang nagsikilos ang mga ito para ikuha siya ng damit na pampalit.

Nakikita niya ang mga ito pero hindi niya magawang mag-response. Pawang nawala siya sa sarili niya nang mga oras na iyon. Nanginginig pa rin ang buong katawan niya at nababalot pa rin ng takot ang buong sistema niya.

Binalingan siya nito at matamang tinitigan. “Setty, just relax. Okay na ang lahat.”

Ngunit bago pa siya makasagot ay tuluyan na siyang nawalan ng malay.


NANG magising siya ay mukha ng isang magandang ginang ang sumalubong sa kanya. Inilibot niya ang paningin sa silid na iyon. Halos di niya maalala kung nasaan siya. Binalingan niyang muli ang ginang.

“Kamusta na ang pakiramdam mo, hija?” tanong nito.

Dahan-dahan siyang bumangon. “Okay na po ako. Pasensiya na po sa abala…Mrs…”

“Tita Merlita na lang. Sa palagay ko, hindi ka naman iba sa anak ko. Naikwento na rin kasi nina Chandy at Dhey na nakita ka daw nilang ka-date si Florenz.”

Doon lang niya napagtanto na nasa tahanan siya ng boss niya at marahil ay nakahiga siya sa kama ng bombilyang iyon. “Ah, Tita Merlita, thank you po.”

Nginitian siya nito. Tumayo ito at iniabot sa kanya ang isang mangkok ng arozcaldo.

“Sabi nang anak ko, hindi ka pa daw kumakain mula nang tanghali. Kumain ka na. Si Florenz ang nagluto niyan.”

Magiliw na tinanggap niya ang mangkok. “Salamat po.” Nakatingin ito sa kaliwang bahagi ng silid kaya napatingin din siya doon. Nakahiga si Florenz sa sofa at tulog na tulog. Sa unang pagkakataon ay nakita niya itong hindi nakasuot ng eyeglasses.  Sa tingin niya bumata ito ng ten thousand times. “Ano pong nangyari sa kanya?”

“Nakatulog lang iyan sa kakahintay na magising ka. Eh dahil pinagbawalan siya ng doctor na mapagod eh pinilit ko siyang matulog. Kagagaling rin kasi niyan sa sakit.”

Salamat na lang at walang nangyari ditong masama. Naalala niya kasing sinabi nito na may sakit ito.

“Ikaw ang kauna-unahang babaeng ipinakilala sa akin ng anak ko. Hindi iyon nagdadala ng babae sa bahay kahit pa barkada niya lang. Sabi niya kasi pag nagdala na daw siya ng babae dito sa bahay, ibig sabihin noon mag-aasawa na siya.”

“Ho?” Ibig sabihin, ako ang mapapangasawa niya? Wehe. Nag-iilusyon lang naman ako. Emergency lang kaya ako narito ngayon ano! Kinakausap niya ang sarili sa isip.

“Iyon kasi ang prinsipyo niya. Pero may muntik na siyang ipakilala sa amin noon. Iyong kasing girlfriend niya na pakakasalan niya sana eh namatay noong araw na ipapakilala na niya iyon sa amin.”

Nilingon niya ang ginang. “Naikwento na nga po niya iyon sa akin.”

“So, halos alam mo na pala ang lahat sa kanya. Three years after nga eh umuwi na lang siya dito na may bitbit na  ang isang taon mahigit na batang babae. Akala ko talaga noon eh anak niya si Sechi.”

“Ah, paano po ba nakilala ni  Florenz si Sechi?”

“Naka-witness si Florenz ng car accident. Tumaob ang kotseng sinasakyan ni Sechi at ng mga magulang nito. Ibinigay ng nanay ni Sechi ang bata kay Florenz at ibinilin na alagaan ito ng mabuti kung sakaling mamatay silang mag-asawa. At iyon nga ang masaklap na nangyari. Naiwan ang batang walang kamag-anak kaya napunta sa DSWD ang custody ng bata hanggang sa maisipan na lang ng anak ko na ampunin ang bata.”

Marahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang maliit na bata na sapo ang pisngi. Dumiretso ito sa sofa kung saan nakahiga si Florenz. Sigurado siyang iyon na nga si Sechi.

“Ta-tay, ta-tay! Gising!” malambing na niyuyugyog ng bata si Florenz.

“Sechi, pagod si Tatay. ‘Wag mo na gisingin,” sabi ni Merlita.

Pero nilingon lang sila ng bata at niyugyog muli si Florenz.

“Ta-tay!” nakasimangot ang bata na tila nagpipigil lang umiyak. Sa palagay niya ay may kung anong masakit sa bata.

Sa wakas ay naalingpungatan na si Florenz na napabalikwas pa ng bangon nang mapansin nakatingin lang siya dito.

“Bakit anak?” Binuhat nito ang bata at sumampa sa kama kung saan siya nakaupo. Tapos na siyang kumain.

Tumayo si Merlita binitbit na ang tray ng pagkain. “Iwan ko muna kayo ha. Setty, feel at home. Bukas ka na lang ihahatid ng anak ko dahil malakas pa ang ulan sa labas.”

“Maraming salamat po ulit.” Lumabas na ang ginang.

“Tay, sakit!” Napalingon siya nang magsalita muli ang bata.

Nahuli tuloy niya na nakatingin pala sa kanya si Florenz. Ibinaling nitong bigla ang atensyon sa bata.

“Anong masakit?” tanong nito sa bata. Sinapo ng bata ang pisngi. “Ngipin?” Tumango ang bata. Nakatingin lang ang bata sa kanya.

“Tay, pede ko  siya maging nanay?”

Binalingan siya ni Florenz at nginitian siya. Kumabog muli ang puso niya. “Itanong mo kaya sa kanya, anak.”

Waring dumoble ang kabog ng kanyang puso nang kumalas ang bata sa pagkakabuhat ni Florenz at yumakap sa kanya.

“Pede  kita maging nanay?” malambing na tanong ng bata.

Ngumiti siya. “Oo naman Sechi. Ako na ang Nanay Setty mo. Okay ba yon?” Nilingon niya si Florenz na nakamasid lang sa kanila at napapakamot  ng ulo sa inaasta ng bata.

“Yehey, may nanay na ako!” nagtatalon ang bata sa kama ngunit saglit na natigilan at biglang sinapo ang kanang pisngi. “Sakit.” Tuluyan ng umiyak ang bata.

Masuyo namang binuhat ni Florenz si Sechi. Tumayo ito at inihele ang bata. Nakaramdam ulit siya ng pagkahilo kaya napahiga siya. Awtomatikong napalingon sa kanya si Florenz.

Nilapitan siya nito.

“Okay ka lang ba?”

“I hope so. Bigla  akong nahilo pero okay lang ako.” Umiiyak pa rin si Sechi. “Ihiga mo siya dito sa tabi ko.”

 “Sigurado ka ba? Malikot ang batang ito.” Tumango siya. Inihiga nito ang bata sa tabi niya.

“May pampahid ba kayo na may eucalyptus?”

Binuksan nito ang bed side table at kumuha ng vaporub. Kumuha siya ng konti doon at marahang inihilot iyon sa pisngi ng bata. Ilang minuto pa ay tumahan na si Sechi at awtomatikong nakatulog habang nakasiksik sa kanya. Wow nice! Feeling tunay na nanay ha. 

Napasalampak  ng higa si Florenz sa sofa.

“Dito ka na lang sa kama. Di ka kasya diyan.”

Nilingon siya nito. “Okay lang sa ‘yo na tabihan kita dyan?”

Napatawa siya. Alam niya ang iniisip nito. “After nang nangyari sa akin, siguro naman di mo ako pagtatangkaang halayin ano! Tsaka nasa gitna natin ang anak mo.”

Bumungisngis ito.“Kahit naman wala dyan si Sechi, hindi naman kita hahalayin ‘no. Papakasalan muna kita.”

Nilingon niya ito at nakitang walang bakas ng biro sa mukha nito. Napalunok siya kasabay ng pagbayo ng puso niya.  Prenteng tumabi ito sa kanya at ikinulong ang mga katawan nila sa iisang kumot. One happy family tuloy ang drama nila. Nasa pagitan nila si Sechi na biglang hinalbot ang t-shirt na suot niya na pawang kumukuha ng security and comfort sa isang tunay na ina. 


PREVIOUS                                                         NEXT

Comments

Most Popular Posts

Kofi Cups and Sweets Series 2: Kissing Mr. King of Anything- Part 2

“Yes! Mahabaging langit, thank you!” bulalas ni Erika matapos niyang i-save ang ginagawang report. Alas-sais na ng umaga at wala pa siyang tulog. Pinagpuyatan niya ang reports na pinauwi sa kanya ni Cholo.
                “Anak, ang aga mo atang gumising, may himala?” bungad ng kanyang ama nang bumaba ito mula sa hagdan. Kagigising lang ng tatay niya.  Sa kusina kasi siya nag-work para hindi mamalayan ng kanyang ama na hindi siya natulog.
                “Anong maagang gumising? Hindi pa natutulog iyan,” sambit ni Nanay Cattie.
                Napapalatak ang kanyang ama. “Na naman? Aba umaabuso na iyang boss mo ah. Ilang araw ka ng ginagabi ng uwi, ginugutom ka na nga tapos may take home ka pang trabaho. Mag-resign ka na dyan, anak,” sambit nito sabay halik naman sa ulo niya pagkatapos ay hinalikan nito ang kanyang ina. Sweet indeed.  Kapag nakikita niya ang kanyang mga magulang na malambing sa isa’t isa, hindi niya maiwasang mag-wish na sana ay makatagpo rin siya ng true love kat…

Find Your Way To Me: Loving You In so Many Ways- Epilogue

Five years later…
                 Naalimpungatan si Yumi nang humampas sa kanyang pisngi ang malamig na hangin. She slowly opened her eyes and noticed that the window was slightly opened.  She sighed. Bumaling siya sa kabilang bahagi ng kama. No trace of Miguel was beside her. Another morning without Miguel. Napailing na lang siya. Doing the usual routine, she got herself up and went out of the room. Tahimik na tahimik ang Casa de Yumi.
                Matamang pinagmasdan ni Yumi ang kabuuan ng Casa.  Tulad nilang mag-asawa, napakarami na ring pinagdaanan ang bahay na iyon mula nang ipatayo iyon ng kanyang mga magulang hanggang sa maging property iyon ng ibang tao and lastly, naging property  ng asawa niya. Not to mention na sa Casa de Yumi nagsimula ang maituturing na love story nilang dalawa ni Miguel. 
                Bagama’t may mga nangyari din doon na hindi maganda, para kay Yumi ang bahay na iyon pa rin ang gusto niyang maging tahanan habambuhay. Pinaayos muli nila ang b…

Find Your Way To Me: After The Love Has Gone- Chapter One

“Kuya, para po!” agad na sambit ni Vel. Kung kelan naman kasi kailangan niyang magmadali eh saka naman hindi nakisama ang kotse niya. Napilitan tuloy siyang mag-jeep sa kabila ng marami niyang bitbit na tracing papers, blue prints at kung anu-ano pa. Pero ang siste, hindi siya narinig ni manong drayber kaya sumigaw na siya with feelings. “Kuya!!! Paraaaa!”
                Huminto ang jeep kasabay ng pagtingin sa kanya ng lahat ng kapwa pasahero. Eh ano? Kesa lumagpas pa ako ng mas malayo ano?  Deadma na sa reaksyon ng mga kapwa pasahero. Mala-donya siyang bumaba ng jeep sa tapat ng ZLCD Realty Corporation Building. Hindi siya pwedeng ma-late dahil iyon ang unang araw ng new boss nila sa opisina... at iyon din ang araw na malalaman niya kung may trabaho pa siya o magaalsa-balutan na siya at magsa-sayonara opisina.
                Naalala  na naman niya ang nangyari. Ang shungabels mo rin naman kasi talaga, Aveline! She had been working at ZLCD Realty Corporation for six years. Nagsimula…