Skip to main content

Posts

Featured Story

Find Your Way To Me: After The Love Has Gone- Chapter Fifteen

“GOOD morning, Vel!” bungad ni Jam nang lumabas na si Vel sa condo unit nito. He’s handling two cups of coffee.Few months had passed and they became closer. Bagama’t hindi pa nila uli napapag-usapan ang tungkol sa kanilang dalawa, masaya si Jam sa estado nila ngayon. He was back sending her flowers every night. Pero hindi tulad noong dati na bouquet of flowers ang binibigay niya, isang stemmed rose na langang pinapadala niya gabi-gabi. Pinigilan na siya ni Vel sa pagpapadala rito ng mga mamahaling bulaklak at kung ano-ano. Pati ang pagpapadala niya rito ng coffee every morning ay inaawat na nito. He didn’t care about the money at all but she didn’t want him to spend a lot for her. Katwiran ni Vel, ipunin na lang daw niya ang mga perang pinapambili niya ng bulaklak para rito at idagdag sa pondo ngfoundation. Tinanggap nito ang ini-offer niya rito. “Good morning, Jam! May dala ka na namang kape. May usapan na tayo ’di ba? ’Wag ka na gumastos para sa akin. No need.”
Recent posts

Love Moves in Camera Ways 2- Chapter Ten

NAPAKUNOT-NOO si Steven. Ilang beses na niyang tinatawagan si Angel pero hindi nito sinasagot ang tawag.Naisip niyang baka tulog pa ito. Six thirty pa lang naman ng umaga. He was on his way to Krayson for his morning class. Nang huminto ang minamanehong sasakyan dahil nag-red ang traffic light ay napatingin siya sa right forearm niya. Madaling nabura ng tubig ang doodle art na nilagay roon ni Angel pero hindi madaling mabubura sa alaala niya ang matamis nitong ngiti kahapon habang nagdo-drawing ito sa braso niya. Their “what if” last date as engaged couple was just simple but the best he ever had with her. Kagya’t na napangiti siya nang maalala ang sinabi nito kahapon.“Dahil ikakasal tayo bukas, pinintahan ko ang braso mo para buong maghapon mong maalala na bukas, you will meet me in white dress. And for me, to get more excited to see you in tuxedo.” Pinanindigan talaga nito ang “what if”date na iyon. If only it’s real.

Love Moves In Camera Ways 2- Chapter Nine

STEVEN looked for his shoes all over his entire room. Madalas talaga, ang gulo ng gamit niya kaya nami-misplace niya kahit ang mga pares ng sapatos niya. Nang hindi niya makita ang hinahanap na sapatos sa shoe rack ay sinubukan niyang hanapin iyon sa ilalim ng kama. Nakita niya roon ang hinahanap. Ngunit bigla siyang natigilan nang mapansin niyang may mahalagang bagay na nawawala roon. “Nasaan na iyon?!” Tumayo siya mula sa pagkakayuko sa kama at pumunta sa cabinet. Doon niya natuklasang may nawawala rin doon. Agad siyang lumabas ng kuwarto at kinatok si Angel sa silid nito. She was in the middle of putting some light makeup. Hawak pa nito ang eyeliner at salamin nang pagbuksan siya nito. “Beb, nag-ayos ka ba ng bahay noong nasa Singapore ako?”“Ha? Hindi. Busy ako sa pagpipinta noon. Bakit?” tugon nito sabay tuloy ng paglalagay ng eyeliner.

Love Moves In Camera Ways 2- Chapter Eight

NAPAPAHIKAB si Steven kahit alas-dos pa lang ng hapon. Angel just undergone Laparoscopy procedure few days ago to remove the mass tissue in her left ovary. Kalalabas lang nito sa hospital kahapon at nagpapagaling. At dahil pinili nitong umuwi sa magulang at sa probinsiya magpaospital, walang choice si Steven kundi dalhin din sa probinsya ang mga office works niya. Katatapos lang niyang i-check ang layouts ng wedding albums ng walong clients niya. Kasalukuyan silang nasa bahay ng magulang nito sa Batangas.  Nasa kandungan niya ang laptop habang nakaupo siya sa sofa. Si Angel naman ay nakaupo sa katabing long sofa at nanonood ng TV. Medyo nahihirapan pa itong kumilos dahil sa sugat na dulot ng procedure kaya kung nasaan ito, andoon din siya.             “Steven, posted na raw sa Facebook iyong interview sa atin ng Pontez Media,” sabi ni Angel. “Panoorin natin.”             Napasimangot siya. “Ikaw na lang. Makikita ko na naman na hindi ako ang ini-sketch mo as your favorite muse.”     …

Love Moves In Camera Ways 2- Chapter Seven

“UY, kawawa na iyang hotdog. Durog na durog na. Aping-api na siya!”Saka lang napansin ni Steven ang hotdog sa plato niya. Nadurog na nga niya iyon sa katutusok niya ng tinidor habang nasa kawalan naman ang isip niya. Kung hindi pa siya sinita ni Angel ay di pa siya matatauhan. Bumuntonghininga siya at saka isinubo ang na-murder na hotdog. Magkatapat silang nakadulog sa hapag para mag-agahan. “Ano’ng problema, Beb?” tanong ni Angel. Binalingan niya ito. Tapos na itong kumain at inuubos na lang ang kape. “May iniisip lang ako.” “’Wag kasing agang-aga kagandahan ko na naman ang iniisip mo. Mawawala ka talaga sa sarili mo niyan,” patawang hirit nito. He chuckled. “Utang na loob, Angel. Nakakawalang gana ka,” pang-aasar niya niya. Tumawa lang ito. “Puwera biro. Ano’ng problema?”

Love Moves In Camera Ways 2- Chapter Six

NAGMAMADALI si Angel sa pagbibihis. Late na siya nagising dahil nagpinta pa siya noong nakaraang gabi. Last day ng mural painting session  ngayon at dapat maaga silang makarating sa school. May klase din kasi si Steven. Isang linggo itong hindi nakapagtrabaho nang magkasakit ito. Sa second day ng trangkaso nito ay lumala ang ubo nito na may kasamang chest and back pains kaya pinilit na niya itong magpa-check up. There they found out na mild bronchopneumonia na pala ang condition ng ubo nito. Iyon ang dahilan kaya nagtagal bago ito nakakuha ng fit to work certificate mula sa doctor.             Pagkasuot niya ng sapatos ay patakbo na siyang bumaba ng hagdan dala ang malaking shoulder bag niya. Nasa sa sala si Steven at hinihintay na siya.             “Wait, iyan talaga ang suot mo?” kunot-noong tanong nito sa kanya nang kunin nito ang bitbit niyang bag.             She’s wearing a turquoise green sleeveless tank top and faded color maong shorts. Suot din niya ang favorite niyang slip o…

Love Moves In Camera Ways 2- Chapter Five

KANINA pang nakatayo si Angel sa pinto ng kuwarto ni Steven. Alas-diyes na ng gabi pero hindi siya makatulog. Gusto niyang magpinta. Makailang beses siyang kumatok sa pinto nito. “Steven, gising ka pa ba?” Alas-otso ito nakauwi mula sa prenup shoot nito sa Batangas. Alam niyang pagod ito pero hindi mapakali ang creativity niya. It was like a kind of addiction. Iyong tipong hangga’t hindi niya nailalapat ang nais ipinta ay hindi siya matatahimik. Bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Steven na naka-boxer shorts at sando. Kinusot-kusot nito ang mata na halatang nagising lang sa pangangatok niya. Nag-fiesta ang mata ni Angel sa magandang view. After three years, napansin niyang mas gumanda ang built ng katawan nito. Di niya tuloy maiwasang tingnan ito mula ulo hanggang sa . . .abs nito na for sure mas well-formed na kumpara dati. Hindi na niya itinuloy ang pagbaba ng tingin at baka kung ano pa ang makita niya. “Oh, Angel. Problem?” pupungas-pungas na sambit nito. Halata pa rin na inaa…