Thursday, December 18, 2014

Dear Coco Nat- Chapter Four“Ayoko…ayoko…ayaw kez! Mas gugustuhin ko pa talagang maging matandang dalaga kesa naman mauwi lang ako sa lalaking iyon!”

            Napatawa si Victoria sa mga hirit ni Apple. Her bff was having some trouble with a guy of her bff’s past. Hindi nito ikinuwento ang lahat pero isa lang ang alam niya. Kailangan nitong makaharap muli ang nakaraan. And speaking of pagharap sa nakaraan…heto siya’t nage-emo na naman nang palihim. Tumatawa siya pero deep inside she’s a little sad.  Mukhang magkakatotoo nga ang bagay na ayaw niyang mangyari. Mukhang hindi na magiging pam-paperback novels ang ending ng pagchurva niya kay Coco Nat tulad ng hawak niyang libro.  Nasa kalagitnaan  ng bookstore sila ni Apple kasama ang dalawa pa nilang college close friends.

            “Ayaw mo noon? Love at the second time around?” sabat ni Zeth.

            “Baka war at the second time around!” pakli ni Ann. “Kayo na ang may love life. Si Apple may Mr. Boyband guy at ikaw naman Victoria, the queen of lukrings, may fafable niyog!”

            Binalingan niya ang mga ito. “Walang kami ni Coco Nat. Wala…wala!” pabirong ma-emo na sambit niya.

Sunday, December 14, 2014

Dear Coco Nat- Chapter Three


“BFF! Favor naman, sige na maganda ka naman eh,” bungad ni Apple nang pumasok ito sa opisina ni Victoria.

            “Ano iyon, bff?” tanong lang niya habang naka-focus pa rin sa MS Excel ang kanyang mga mata.

Dino-double check niya ang mga reports na ginawa ng kanyang mga echoserang frog accountants.  Kung hindi lang talaga magaling na accountants ang mga iyon, malamang na sinesante na niya. Palagi na lang kasi niyang nahuhuling nagtsi-tsismisan ang mga iyon at ang masaklap, siya  at ang eksena nila ni Coco Nat sa Kofi Cups ang main event ng tsismisan session.

“May kailangan kasi akong documents kay Coco Nat. Pwedeng ikaw na lang ang kumuha? May meeting kasi ako.”

Kumukutikutitap ang kanyang mga mata nang marinig ang magic word. “Kukunin ko mismo kay Fafa Coco Nat?”

“Oo! Ay ang ganda mo, bff. Alam kong hindi mo ako tatanggihan,” natatawang sambit ni Apple. Alam kasi nito ang huge…very huge crush niya sa kapatid nito. “Moment mo ito, bff. Magsuklay ka ha.”

Thursday, December 11, 2014

Dear Coco Nat- Chapter Two“Ano sa tingin mo? Na-hire siya dito kasi best friend niya ang anak ng may-ari. Tapos ngayon naman, inaakit niya si Sir Coco Nat. Ang taray ng strategy di ba?”

            “Sigurado ka ba diyan? Eh di ba may girlfriend na si Sir Coco?”

            “Oo, meron ng girlfriend si Sir Coco. Pero may nakakita sa kanila kahapon. Buhat ni Sir Coco si Ma’am Victoria at dinala daw sa clinic si Ma’am. Nagka-muscle strain nga daw di ba?”

            Naniningkit ang mga mata ni Victoria habang caught in the act na nahuli niya ang kanyang dalawang accounting staff na pinagtsitsismisan siya habang nagkakape sa Kofi Cups and Sweets sa loob ng Hacienda Canilao Resort.  Talagang di man lang lumayo ang mga ito ng lugar para magtsismisan. Doon pa talaga sa vicinity ng Hacienda Canilao napili ng mga itong bigyan siya ng issue.

            Walang idea ang dalawa na nasa likod lang siya ng mga ito. Hinihintay niya si Apple na kasalukuyang nasa board room at may meeting kasama ang mga kaibigan nitong negosyante din.

Friday, October 31, 2014

Dear Coco Nat- Chapter OneNagmamadaling naglalakad si Victoria sa pathway papunta sa offices sa loob ng Hacienda Canilao. Ang totoo, late na siya sa trabaho niya.

            Halos takbuhin na niya ang pathway. Dangan na lamang at naka-high heels siya at nakapalda. Dyahe sa kagandahan niya ang tumakbo. She didn’t want to be late.  Iniiwasan kasi niyang maging laman ng tsismis. Iyon kasi ang prime hobby ng mga katrabaho niya.

            Sinipat niya ang relo. Homaygulay! Late na talaga ako! Sampung minuto na siyang late. Bihadong may nakahandang bulung-bulungan na ang mga echoserang frog niyang kaopisina. Dahil sa pagmamadali, hindi niya namalayan na may makakasalubong pala siya. Nagulat na lang siya at napangiwi nang magkabanggaan siya ng bato este tao. 

Awww! Agad niyang nasapo ang kanang balikat dahil sa sakit na gumuhit doon. Tatayo na sana siya nang mawalan siya ng balanse.  Agad naman siyang naalalayan nang nakabangga sa kanya. Pag minamalas nga naman oo!

Tuesday, July 15, 2014

This Time I Mean It- Chapter TenMaraming gumugulo sa isipan niya habang pabalik na siya sa bahay ni Marion. Anong gagawin niya kung sakaling totoo ang sinabi ni Raiza? Kaya ba talaga ni Marion na gawin iyon sa kanya? Takot siyang matuklasang totoo ang lahat ng iyon.  Kahit pa maunawaan niya ang  magiging paliwanag nito, sigurado siyang masaktan pa rin siya.

            Inabutan niya si Marion na  nanonood ng TV habang nakahiga sa kama nito sa  kwarto.  Pinatay nito ang TV nang makita siya. “Ang bilis mo naman ata.”

            Seryosong lumapit siya dito. Tatanungin na sana niya ito pero naunang pumatak ang luha niya. Sa halip na magtanong, niyakap na lang niya ito.

            “Eingel, anong problema? Bakit ka umiiyak?”  He kissed her temple and embraced her back.

            Bumitaw siya sa pagkakayakap dito at matapang na hinarap ito. “Nagsinungaling ako. Hindi ako sa Fidelity nagpunta. Nakipagkita ako sa ama mo at kay Raiza.” 

            Biglang nag-iba ang expression ng mukha nito. Kung kanina’y mukhang alalang-alala ito, ngayon ay tila nagagalit ito. “Bakit ka nakipagkita sa kanila? Kung nilait ka nila o sinabihan ka ng kung anu-ano, wag mong intindihin lahat ng iyon. Ako ang boyfriend mo. Ako ang pakikisamahan mo  at hindi sila. Wala silang magagawa kung ikaw ang mahal ko.”

            Umiling siya. Tears fell from her eyes. “Totoo bang binayaran mo ang Fidelity para ma-published ang novel ko?”